Deloitte skattereform beregner New page
 

Beregn skattereformens følger

 
Skattekommune
Medlem af folkekirken
 
  Nu "Et stærkere Danmark - vækst 2016"
  2016 2017 2018 2025
Lønindtægt
     
Årlig indbetaling til pension
     
Renteindtægter
     
Renteudgifter
     
Konsekvens af skattereform        

Konsekvens af skattereform

 

2017
  kr.
2018
  kr.
2025
  kr.

Right side title

Right subtitle

Vil du vide mere?


Personskat
Hvilken betydning har regeringens helhedsplan for personskatten?
Læs mere.
 
Selskabsskat
2025-planen har også en betydning for selskabsskatten – blandt andet i forhold til generationsskifte, investorfradrag mm.
Læs mere.
 
Moms og afgiver
Af 2025-planen fremgår det, at den særlige PSO-afgift på elforbrug afskaffes gradvist over årene fra 2017 til 2022.
Læs mere.
 
Beregningerne tager ikke højde for ændringer i overførselsindkomst, forbrugsafgifter m.m.

Et stærkere Danmark - vækst 2016 (uddrag)
  • Jobfradrag og/eller Pensionsbonus på i alt op mod 8.500 kr. i 2017 og 17.000 kr i 2018 og frem
  • Topskatten sænkes på indkomster under 1.000.000 kr. (før AM-bidrag) med 2,5% i 2017 og 5% i 2018 og frem
  • Grøn check afskaffes fra 2017
  • For topskatteydere indgår positiv kapitalindkomst over 41.900 kr. (2016 niveau) ikke længere i topskattegrundlaget fra 2017
  • Fradragsværdien af negativ kapitalindkomst sænkes gradvist med 5% i perioden 2021-2015

Kommentarer til beregninger
Beregningen er baseret på skatte- og kommunesatser for 2016, gældende skatteregler og "Et stærkere Danmark - vækst 2016". Beregningerne kan kun udføres for enlige, men tager ikke højde for skattemæssige forhold hos ægtefæller. Der beregnes alene på de anførte indkomstforhold, og der kan således være indkomstforhold, der gør, at effekten bliver anderledes. Ejendomsværdiskat er ikke inkluderet. Beregningen tager ikke højde for elementer i allerede vedtagne skattereformer som endnu ikke er implementeret for indkomstårene 2017 og frem.

Vil du vide mere, så kontakt
Richardt Tabori Kraft, rtkraft@deloitte, tlf. 29 61 73 93 eller Doris Erlandsen, derlandsen@deloitte.dk, tlf. 22 20 24 93

Disclaimer
Beregningerne fra Deloittes skatteberegner skal ikke betragtes som formaliseret rådgivning og kan derfor ikke anvendes over for tredjepart herunder banker eller potentielle investorer. Enhver brug af tallene sker på eget ansvar og risiko. Deloitte påtager sig intet ansvar for hverken direkte eller indirekte tab i relation til dispositioner truffet på grundlag af talmaterialet i skatteberegneren alene.